Certifikáty

Neustále pracujeme na zlepšování našich produktů pro zvýšení kvality spánku a životnost matrací, roštů i postelí.

Naše produkty jsme nechali otestovat v akreditované ZKUŠEBNĚ NÁBYTKU – TZÚ BRNO za podpory Evropské unie  

název projektu – Matrace DPV – testování matrací pro děti a dospělé

číslo – CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027799

Cílem projektu je využít nové technologie a materiály pro výrobu matrací a služby akreditované zkušebny TZÚ, s.p. k tomu, abychom mohli nabízet trhu výrobky, které vyhovují požadavkům z pohledu užitných vlastností, bezpečnosti, ergonomie a komfortu vedoucí ke zdravému spánku. Cílem projektu Matrace DPV je ověřit, že vyvinuté matrace splňují technické a legislativní požadavky na užitné vlastnosti a bezpečnost těchto výrobků podle technických norem určených tomuto typu výrobků. Splnění požadavků výše uvedených norem, podložené akreditovanými protokoly zvýší důvěru zákazníků v naše produkty.

Provedené testy:

Zkouška trvanlivosti  po dobu 5-7 let při zatížení 140 kg

Zkouška trvanlivosti okrajů matrací

Zkouška odolnosti proti žmolkování

Zkouška trvalé deformace v tlaku

Nehořlavost pro potah BIORYTMUS

Dětské matrace – mechanické zkoušky, nehořlavost

 

 

Inovační voucher Matrace DPV – testování matrací pro děti a dospělé (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027799) byl spolufinancován Evropskou Unií.